همکاری آلمان – افغانستان

ایجاد و فعالیت های خویش را آغاز نموده است. فعالیت ها و اهداف این مرکز در تمرکز بالای پروژه کنسرت افغانستان - آلمان "سفر"، مشارکت و تحقیق مشترک با پوهنتون کابل، همکاری با آرشیف های مهم تاریخی موسیقی، تولید و ارائه مواد آموزشی و تدریسی، مطالعات فرهنگی و پژوهش های موسیقی جامعه شناسی می باشد

بیشتر


"سفر": یک سفر موسیقی

در مورد پروژه "سفر"، آموزش موسیقی در افغانستان و کنسرت های مشترک توسط استادان موسیقی آلمانی و افغان بیشتر بدانید.

بیشتر

رویارویی در آلمان و افغانستان

در تابستان سال 2012 میلادی، استادان موسیقی افغان جهت ارائه ورکشاپ و اجرای کنسرت مشترک با هنرمندان آلمانی، به آلمان سفر نمودند که سپس یک سال بعد از آن سفر بازگشت به افغانستان صورت گرفت. فلم در مورد این رویارویی شگفت آور.