تفاهم نامه

همکاری فعال میان دانشگاهیان افغانستان و آلمان: اکادمی موسیقی فرانتس لزت و پوهنتون کابل تفاهم نامۀ را به امضا رساندند. برای حمایت از همکاری میان هنرمندان و دانشگاهیان افغانستان و آلمان، اکادمی موسیقی فرانتس لزت و پوهنتون کابل این تفاهم نامۀ را به امضا رساندند.

این تفاهم نامه در بخش های بهبود زیرساخت ها، توسعه برنامه ها، انجام دادن پروژه های تحقیق، مانند ورکشاپ ها، کنفرانس و سمپوزیم ها همچنان بازگرداندن آرشیف برای موسیقی افغانی در پوهنتون کابل با دیپارتمنت موسیقی به امضاء رسیده است.
در 25 اکتوبر 2014، این تفاهم نامه با حضور نماینده گان سفارت آلمان در کابل، توسط رئیس اکادمی موسیقی وایمار، کریستن گورگ و رئیس پوهنتون کابل، پروفیسور دکتور حبیب الله حبیب به امضا رسید.

به همراهی فیلیپ کوپرس و میرویس صدیقی از دیپارتمنت مطالعات فرا موسیقی وایمار، رئیس اکادمی موسیقی وایمار، کریستین گورگ برای مدت سه روز به بخش های از افغانستان سفر کردند. "من از کار های که آقای کوپرس و همکارانش انجام داده بودند کاملاً تحت تأثیر قرار گرفتم"، رئیس اکادمی موسیقی وایمار گفتند. حال با این تلاش های به سر رسیده ایجاد یک پروژه پایدار متقابل ممکن به نظر میرسد.


عکس ها: تفاهم نامه, 25 اکتوبر 2014