به بخش رسانه ها خوش آمدید!

در این بخش شما میتوانید اعلامیه های مطبوعاتی سفر و معلومات بیشتر در مورد فعالیت های مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان دریابید. همچنان عکس های مطبوعاتی و داستان های برگزیدة از رسانه ها را بدست بیاورید. برای معلومات هر چه بیشتر و یا اگر سوالی داشته باشید،‌ میتوانید به تماس شوید.

 

 

 تماس:


شماره تماس: 00493643555226
ایمیل آدرس:amrc[at]hfm-weimar.de


اعلامیه های مطبوعاتی

اولین همایش بین المللی موسیقی دیپارتمنت موسیقی در فاکولته هنر های زیبا پوهنتون کابل

اولین همایش بین المللی موسیقی دیپارتمنت موسیقی در فاکولته هنر های زیبا پوهنتون کابل با همکاری رئیس مطالعات فرا موسیقی فاکولته موسقی پوهنتون فرانتس لزت وایمار برگزار گردید.  برای بیشتر

عکسهای مطبوعاتی

شما میتوانید این عکسها، را با نشانی کاپی رایت، به عنوان بخشی از کار های پروژه سفر و مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان تماشا کنید. عکسها


گزارش های رسانه یی

گزارش های رسانه ها در مورد پروژه سفر، اینجا کلیک کنید