مقدمه

سخنرانی افتتاحیه توسط جلالتمآب پروفیسور دکتور عبدالرحمن اشرف، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در برلین، دکتور هاینریش کرفت، هیئت ارتباطات و گفتگو های فرهنگی آلمان، و راجر ویلیمسن نویسنده و گرادننده در افتتاح پروژه سفر در سال 2012.


جلالتمآب پروفیسور دکتور عبدالرحمن اشرف

افغانستان، قلب آسیا، چهار راه فرهنگ، راه ابریشم، و موسیقی

افغانستان یک کشور متشکل از اقوام مختلف است و موسیقی این کشور هم از فورم ها و آلات موسیقی مختلف شکل گرفته که از قدامت والای برخوردار است. کابل، پایتخت موسیقی با قلب و روح  همیشه وقت شهر موسیقی بوده است. استادان و اسباب موسیقی سازان در خرابات کابل می باشند. حتی در زمان جنگ ها و مهاجرت ها موسیقی به شکل متمایز در کابل باقی ماند که این خود یک وسیله برای تفاهم بود که آرزو ها و ایستاده گی تمام اقوام افغانستان را تجسم داد. نوجوانان ما قدم های بزرگ را در عرصه موسیقی برداشته اند؛ آنها حیات تازة را در انکشاف موسیقی افغانستان وارد نموده اند.

من منحیث سفیر جمهوری اسلامی افغانستان، آرزو میکنم همانطوریکه در موسیقی توافق و صلح، هماهنگی و وحدت حکمرانی میکند در سرزمین ما هم کند.

پروفیسور دکتور عبدالرحمن اشرف سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در برلین میباشند.


سفیر دکتور هاینرش کرفت

افغانستان کشوری است که در مورد آن زیاد نوشته و گفته شده است – اما رسانه ها تنها بخشی بسیار کوچک از داستان را می بیان می کنند.

برای مدت زمان طولانی افغانستان برای تنوع و سنت موسیقی بی نظیرش مشهور بود،‌ سنت و فرهنگ که اگرچه در زمان طالبان صدمه های زیادی دید و بعضی بخش های آن کاملاً از بین رفت. معلوماتی زیادی در مورد تاریخ و توسعه افغانستان از بین رفت. اما امروز، علاقه تازة به هویت ملی افغانستان به میان آمده. و نه به طور اتفاقی،‌ بلکه حقیقتاً افغانستان یکی از هم دستان مهم فرهنگی آلمان می باشد که در طی 15 سال 6.5 میلیون ایرو کمک در بخش فرهنگ صورت گرفته است.
من از پروسه کار استادان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان در بخش دوباره جوان سازی موسیقی که توسط کمک بزرگ آلمان صورت میگرد بسیار زیاد استقبال می کنم. با اظهار سپاس از این همکاری، یاد آور میشوم که میراث فرهنگی میتواند دوباره احیا و به دسترس قرار بگیرد. پروژه سفر یک بخش بزرگ ازین کمک ها است؛ نه تنها برای این که در نگهداری موسیقی فعالیت میکند بلکه بخاطر این که سفر موسیقی مشترک را ترتیب میکند که در آن هر دو، شهروندان آلمان و افغانستان می توانند اشتراک کنند.
تنها همچون پروژه ها می تواند درک متقابل میان افغانستان و آلمان را عمیق تر و قوی تر بسازد. بهتر از موسیقی دیگر چه راهی برای ارتباط بوده می تواند؟ (هوفمن و دیگران، "جاییکه سخن ساکت میگردد، موسییقی حرف میزند").
من، از اینکه وزارت خارجه آلمان با حمایت از پروژه سفر کمک میکند تا موسیقی حفظ و در حین حال به تعداد وسیع از علاقمندان آن به دسترس قرار میگرد، بسیار خوشحال استم. همچنان از تمام کسانیکه در این راستا همکاری میکنند ابراز سپاس میکنم.
دکتور هاینریش کرفت، هیئت ارتباطات و گفتگو های فرهنگی آلمان

راجر ویلیمسن

"تجلیل از زیبایی بخشی از آغاز جدید است"

غنای موسیقی افغانی خارج از حدود مقایسه است. در این موسیقی شما می توانید دنیای فارسی- عربی، موسیقی درباری، رقص های مستی، ضرب محور، صحنه های از شکار نورستان، آهنگ های شاد ازبکی، و آهنگ های شبان های کوچی را که همانند گریه برای کمک می باشد در یابید.
اما هنوز هم این موسیقی تحت فشار قرار دارد. از سوی اتحاد سابق شوروی این موسیقی سانسور گردید، توسط طالبان از رفت، تعدادی زیادی از هنرمندان به ایران و پاکستان مهاجر شدند که زیادی شان به اروپا، امریکا و کانادا رفتند. زیادی از هنرمندان مشهور افغانی فعلاً بیرون از افغانستان زنده گی میکنند و تعدادی که هم برگشتند در حالت غیر قابل باور استند.
از یک چشم انداز غربی، بسیار مشکل است که اهمیت موسیقی را در افغانستان درک کرد؛‌ چقدر عمیق بدست آمده، چقدر دانش و فرهنگ عمیق در آن وجود دارد، شوق و علاقه سرودن، ساختن و اجرا آن به چه اندازه است.
هنگامی که جنگ، اشغال، و مقامات مذهبی بالای هنر حاکمیت می کنند، تجلیل از زیبایی اغلب شکل مقاومت را به خود میگرد. تنها راهی که می توان شکل های هنری را حفظ کرد به دسترس قرار دادن و ملموس ساختن، و تشخیص دادن آنها منحیث یک میراث فرهنگی مهم که در معرض خطر قرار دارند، می باشد. بنابرین پروژه های همانند سفر، اهمیت بسزایی را دارد که فراتر از موسیقی می باشد.
من به شما آروزی موفقیت و به زحمات تان تبریک می گویم.
راجر ویلیمسن
راجر ویلیمسن نویسنده و گرادننده یکی از حامیان انجمن زنان افغان و استاد افتخاری در دیپارتمنت ادبیات دانشگاه هومبولت برلین می باشد. کتاب وی "سفر افغانستان" در سال 2005 به چاپ رسید.