تماس و هیت تحریر

تماس و هیت تحریر

تماس: 00493643555226 ایمیل آدرس:amrc[at]hfm-weimar.de


ادیتور:
    بخش مطالعات موسیقی فرا کلتوری
انستیتیوت موسیقی پوهنتون فرانتس لیست

آدرس پستی: 255299406

شهر وایمار

آدرس منزل:

میدان دموکراسی 2 | 3

99423 شهر وایمار
Germany

تیلفون: +49 (0) 3643 555 0
فکس: +49 (0) 3643 555 188

محدودة‌ مسؤولیت:
محتویات لینک های خارجی این ویب سایت به طور دقیق توسط ما برسی گردیده است. اما، هیچ نوع مسؤولیتی ما در قبال محتویات لینک های خارجی و ویب سایتها نداریم. مالکان سایت های خارجی تنها مسؤول در رابطه با محتویات شان می باشند.

حق نشر
 توجه داشته باشید که تمام اطلاعات، اطلاعات صوتی، عکسها، گرافیک ها، لوگو ها، فایل های موسیقی، متن ها و دیگر مواد منوط به حق نشر می باشد. تمام این اطلاعات را میتوانید برای موارد شخصی، علمی، غیر تجارتی کاپی و چاپ نمائید،‌ به شرط آنکه که اعلان حق نشر در آن موجود باشد.هیچ نوع استفاده تجارتی از این مواد بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان مجاز نمی باشد.
©2022 – University of Music FRANZ LISZT Weimar

متن و ویرایش:
فلیپ کوپرس
یووانا چک

 

طراحی و اجرا:
ورکروم میدیا – وایمار

عکاسی:
گیدو ورنر
مایک شک
جورج انتون شتیپک مشنزی
الویر پوتراتز

تولید فلم:
مارکوس شلافکی

تولید موسیقی:
ماتیاس میدلکمپ

ترجمه:
انگلیسی: مارتین گوردن
دری: مصطفی منیر